בלוגים ומאמרים

נדל"ן בבאר שבע, השקעות נדל"ן
באר שבע ל2030

20באר שבע ל-2030

 

 

חזון הנגב

באר שבע בירת הנגב, מהווה חלק עיקריומשמעותי בהגשמת החזון להפרחת השממה בפן הכלכלי, ההתיישבותי, האסטרטגי, החינוכי.חזון אשר מטרתו להביא את נגב לקדמה, בהיבט הלאומי ומכל הבחינות, ועל כן קיימתכדאיות השקעה בבאר שבע.

עד לשנת 2030, מתוכננות בבאר שבע השקעות בנדל"ן, בתעשייה, תעסוקה, אקדמיה,מרכזי חקר ופתוח, קריית מדע וטכנולוגיה, מטה סייבר בינלאומי, תשתיות תחבורה ועוד.כל אלה מצריכים הקצאת קרקעות ויזמים שאפתניים, שייקחו את העיר צעד נוסף קדימה.

סיבות להשקעה כדאית

קיימותשלוש סיבות עיקריות, ההופכות השקעה בנדל"ןבבאר שבע, לבטוחה וכדאית.

ישלזכור כי באר שבע התפתחה מאוד בשנים האחרונות, והיא מושכת משקיעים בשל העובדה כי תשתיתלכל תושבי האזור והחל מעבר של בסיסי צה"ל, לנגב. הדבר מביא גם בצורך בגידולבמקומות תעסוקה לבני הזוג של אנשי הקבע, מתחמי קניות, השקעה בתרבות ופנאי, דיורועוד.

 

נוסףעל כך, בל נשכח כי אוניברסיטת בן גוריון, ומכללות שונות בבאר שבע, מושכות אליהןאלפי סטודנטים, שמרביתם זקוקים למענה של מגורים בעיקר אך גם תרבות, קניות וכו'.

קיימותבבאר שבע שכונות רבות עם אופי משתנה, בעלות פוטנציאל אדיר, בשל תוכניות האזוריותומתחמי הפינוי בינוי העתידיים בעיר, ודירות למכירה במחירים טובים להשקעה, בתשואה מעולה.

 

אזורי תעשייה בבאר שבע

אחת ההתפתחויותהמסיביות בעיר, היא ריבוי אזורי תעשייה והתפתחותם הן בעיר והן מחוצה לה, תוך שהיאמקדמת עסקים רבים ומושכת אליה יזמים רבים.

הללומעסיקים עשרות אלפי עובדים, רובם המכריע, תושבי העיר באר שבע.

 

פארק הסייבר

אחת מההשקעות הבולטות והמדוברות ביותר בשניםהאחרונות, היא פיתוח פארק סייבר בינלאומי. סייבארק, הפכה כתוצאה מכך, לחברהגלובלית גדולה הממשיכה לצמוח ולעמוד בחזית הטכנולוגיה ובהחזקת מידע רגיש כלל עולמי.

חברת הטכנולוגיות של אוניברסיטת בן גוריון,יחד עם ארגון EMC וקרן הון סיכון JVP, הקימו ארגון חדש לקידום בינלאומי של מרכז הסייבר, אשר ימנףפוטנציאל עסקי, שיתופי ידע ויכולות, יעודד מחקרים אקדמיים בשיתוף התעשייה, ויגייסהון אנושי בתחום.

 

 

בית החולים סורוקה

בית החוליםסורוקה, עבר שינויים מבניים משמעותיים בשנים האחרונות, וקיימות תוכניות נוספותעתידיות.

שימתהדגש היא על הרחבת מערך החירום, הכולל את חדרי המיון, חדרי הטראומה וחדרי הניתוח.

כמוכן, המשך בניית המרכז לחקר מחלת הסרטן, הקמת מחלקת שיקום ופגייה חדשים והקמת ביתחולים נוסף, שייתן מענה להתרחבותה של העיר והגידול המשמעותי בתושביה.

חשובלציין שתוכנית בית חולים שני בנגב בעיר באר שבע קיבל תוקף וייבנה בעתיד הלא רחוק,מה שיגרום לעוד סגל רפואה "להגר" לעיר.

 

 

באר שבע דוהרת קדימה הן מבחינת מוקדי הבילויוהעניין בעיר והן מבחינת מוקדי תעסוקה, אוניברסיטה, הייטק ועוד... במחירי כניסהנוחים יחסית המשקיע מקבל נכס עם אפיק התפתחותי רחב מאד.

 

 

 

התמונה באדיבות עיריית באר שבע